Komise městské části

Olomouc - Tabulový vrch

O městskou část Tabulový Vrch se stará Komise městské části, která je jmenovaná na 4 roky Radou města. Jde o samosprávný orgán města. Členové komise komunikují s občany z Tabulového Vrchu, získávají od nich podněty, co zlepšit, změnit, opravit a vybudovat, aby se v naší městské části žilo dobře.  Komise městské části se také vyjadřuje a dává svá stanoviska k lokálním záležitostem, například povolení předzahrádky, rekonstrukce chodníků a komunikací, pronájmy a prodeje pozemků, případně koncepční plány. 
 
Komise se schází v zasedací místnosti na Karafiátové ulici číslo 8. Jednání jsou veřejná a navštěvují je také zástupci městské policie. Aktuální plán schůzí naleznete níže v odkazu

Členové komise

Aktuálně je jmenováno 11 členů komise městské části a jsou to

Josef Kaštil
Josef Kaštil
Předseda komise
Pavel Hofírek
Pavel Hofírek
Tajemník komise
 • Vlastimil Bednařík

 • Vladimír Buk

 • Jiří Hudeček

 • Jindřich Kania

 • Radim Kašpar

 • Lukáš Krbeček

 • Pavel Michalík

 • Zdeňka Plachá

 • Marie Polepilová

 • Karel Svitavský

 • Marián Štanga

Zápisy a další informace

Podívejte se na aktuality z našich zasedání přímo na stránkách města Olomouc, kde najdete všechny zápisy, termíny setkání a další důležité informace.